USLOVI KUPOVINE


Podaci o prodavcu
    Naziv: SAT MEDIA GROUP d.o.o.
    Delatnost: Izdavanje časopisa i reprezentativnih izdanja
    Šifra delatnost: 5814
    Matični broj: 17150235
    Poreski broj: 100134759
    Adresa: Tošin bunar 272b
    11070 Novi Beograd
    [email protected]


Tokom korišćenja usluga prodavca primenjuju se ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja, uključujući i svi važeći Zakoni za teritoriju Republike Srbije. U svakom slučaju Sat Media Group d.o.o zadržava pravo promene ovih Opštih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, u trenutku objave na www.satplus.rs i na SAT HUB aplikaciji. Korišćenjem usluga Sat Media Group d.o.o, svaki kupac prihvata Opšte uslove prodaje usluga.

Kupac može biti svako fizičko ili pravno lice koje kupuje ili naručuje proizvode putem naše internet stranice i aplikacije, a koje su u sklopu firme Sat Media Group d.o.o., Tošin bunar 272b, Novi Beograd, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu Sat Media Group). Fizičko lice koje naručuje proizvod mora biti starije od 18 godina.
ZAŠTITA PRIVATNOSTI

SAT Media Group se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših korisnika. Od informacija biće sačuvani samo podaci neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa poslovnim procesima u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SAT Media Group odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Sat Media Group nema pristup ličnim podacima i informacija o karticama kojima se vrši plaćanje.

Za procesiranje plaćanja koristimo usluge treće strane - WSPay. WSPay poseduje odgovarajući sertifikat kojim garantuje bezbedne transakcije i pouzdanu kripto-zaštiti. O uslovima korišćenja i načina rada WSPay - molimo korisnike da se upoznaju sa njihovi opštim uslovima i načinom rada koji su istaknuti na adresi https://www.wspay.rs/

Korisnik prihvatanjem ovih uslova daje saglasnost da se transakcije obavljaju platnim karticama posredstvom WSPay i uslovima i načinom rada treće strane. Podatke koje treća strana prikuplja zarad obavljanja transakcija i njihova zaštita urešena je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i oni se imaju smatrati obrađivačima.
ZAŠTITA POVERLJIVIH INFORMACIJA
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom plaćanja, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.
Kupovina pretplate se obavlja putem sajta www.satplus.rs, na stranici www.satplus.rs/pretplata kao i putem aplikacije, unošenjem odgovarajućih podataka. Pretplata može biti godišnja i mesečna.
Ukoliko odaberete da se podaci sa vaše platne kartice sačuvaju, vaša mesečna ili godišnja pretplata će se automatski obnavljati.

Ugovor će se smatrati zaključenim u trenutku kada Sat Media Group primi potvrdu da je iznos porudžbenice uplaćen. Pretplata se kupuje prema važećem cenovniku koji je istaknut na stranici: www.satplus.rs/pretplata
Kupac odgovara za istinitost ostavljenih podataka.
Svi podaci o proizvodima kupcima su dostupni na Web portalu Sat Media Group na adresi www.satplus.rs

Potvrda o kupovini pretplate jasno je prikazana u prikazu profila korisnika.
Reklamacije
U slučaju nemogućnosti pristupa sadržaju za koji ste se pretplatili, kao i u slučaju ne uspešne transakcije sve reklamacije slati na mail [email protected].
Rok za rešavanja reklamacija iznosi 14 dana od dana kada je reklamacije izjavljena.
Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.satplus.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Svaki kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa Zakon o zaštiti potrošača.
Radi izbegavanja bilo kakve nedoumice, napominjemo da naš portal može sadržati linkove prema drugim internet stranicama, s tim da mi ne odgovaramo za bilo kakve usluge ili proizvode do kojih kupac dođe, korišćenjem takvih linkova.
Sat Media Group je isključivi nosilac autorskih i izdavačkih prava na svim sadržajima i formatima na našoj internet stranici, izuzev za slučaj da je to drugačije naznačeno. Celokupan sadržaj koji se nalazi na internet stranici ne sme se koristi ili ustupati trećim licima bez dopuštenja Sat Media Group.
Za sve sporne situacije koje nastanu kao posledica korišćena internet stranice, nadležan je sud u Beogradu.
Označavanjem polja USLOVI KUPOVINE I USLOVI KORIŠĆENJA prilikom registracije i/ili kupovine pretplate, Kupac neopozivo potvrđuje da je upoznat sa ovim opštim uslovima korišćenja stranice, kao i da ih u celosti prihvata kao sastavni deo ugovora.
IZJAVA O PDV-u
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.